Saturday, March 8, 2008

100 அடிக்க பொற தென்றல் ஆன்ட்டிக்கு வாழ்த்துக்கள்

புதுகை தென்றல் ஆன்ட்டிக்கு குட்டீஸ்ன் வாழ்த்துக்கள். ஆனா கொஞ்சம் கணக்கு கத்துக்கோங்க. எங்க கணக்கு படி 99 பதிவு தான் இருக்கு.
வீசும் போது நான் தென்றல் காற்று. காற்றுக்கென்ன வேலி?
தென்றல் வீசிய போது.
► 2008
(65)
2007 (34)

0 comments: