Sunday, January 13, 2008

சக்கரை பொங்கல் செய்வது இப்படி

உங்களுக்கு சக்கரை பொங்கல் செய்ய தெரியாதா, வாங்க வாங்க நமக்காக எப்படி செய்யரதுன்னு கத்து தராங்க.

1 comments:

said...

ஜாக்கரி பர்த்த உடனே வயெல்லாம் ஊறுது - செய்ங்கப்பா சீக்கிரம்